• Kurma2u

Tips Islamic

Perkara Penghalang Doa Dimakbulkan Allah.

- Tidak Yakin & Su'udzan kepada Allah. - Menggunakan makan & pakaian yang tidak halal. - Doa untuk keburukan. - Banyak dosa besar & tidak mahu bertaubat.


1 view0 comments