• Kurma2u

Hadith

HARAM MELAKUKAN KEZALIMAN

Daripada Abu Hurairah RA, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda : "Barangsiapa yang mempunyai (melakukan) kezaliman kepada saudaranya, hendaklah membebaskan dirinya daripada kezaliman tersebut (meminta maaf) kerana sesungguhnya (pada hari kiamat) dinar dan dirham tidak akan memberi manfaat sedikitpun, sebelum amalan kebaikannya diambil untuk saudaranya (bagi menebus kezaliman yang dilakukan). Jika dia tidak mempunyai kebaikan lagi, maka akan diambil kejhatan yang dimiliki saudaranya dah dilemparkan ke atasnya." [Hadith riwayat al-Bukhari, No hadith : 6534]


1 view0 comments