• Kurma2u

Hadith

APA ERTI KEKAYAAN ? Daripada Abu Hurairah RA, daripada Nabi SAW bersabda : "Bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta, akan tetapi kekayaaan itu adalah kaya hati (jiwa)." [Hadith riwayat al-Bukhari, No hadith : 6446, Muslim, No hadith : 1051, at-Tirmizi, No hadith : 2373, Ibnu Majah, No hadith : 413 Ahmad, No hadith : 7015, 7240]


1 view0 comments