• Kurma2u

Hadith


Kelebihan Mempelajari Al-Quran & Mempelajarinya. Daripada Uthman RA, daripada Nabi SAW bersabda: "Orang yang paling baik diantara adalah diantara kamu seorang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya".

1 view0 comments