• Kurma2u

Hadith

PERINTAH SOLAT KE ATAS ANAK-ANAK

Daripada Amru bin Syu'aib daripada ayahnya daripada datuknya, beliau berkata : Rasulullah SAW bersabda:

"Perintahkanlah anak-anak kamu untuk melaksanakan solat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun. Apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakan serta pisahkanlah tempat tidur mereka."

[Berkata an-Nawawi, hadith hassan sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hassan Na Hadith : 495]


0 views0 comments