• Kurma2u

Bring Back A Sunnah


Wudhu sebelum Mandi Junub.

Jika (Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam) mandi junub, beliau mencuci tangannya lalu berwudhu seperti wudhu untuk solat. Kem,udian beliau mandi. [HR. Al-Bukhari No, 272, HR. Muslim No, 316]

1 view