• Kurma2u

Bring Back A Sunnah


Belajar Menunggang Kuda.


Daripada 'Urwah bahawa Nabi SAW bersabda :

"Kuda yang tersimpul pada ubun-ubunnya segala kebaikan sehingga hari Kiamat"

[Riwayat al-Bukhari (2850)]

1 view